03. Mai 2021 Interner Diskus-Wettkampf - Bochum

Frauen

03.05.2021 16:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Frauen
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
5
Oguama Joyce
TV Wattenscheid 01
GER
2001
47,55
1./I
x
45,80
x
47,55
x
x
W
1000g
2
1
Lömker Korinna
TV Wattenscheid 01
GER
1999
46,18
2./I
x
x
x
46,18
x
x
W
1000g
03.05.2021 17:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Frauen
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
5
Oguama Joyce
TV Wattenscheid 01
GER
2001
48,55
1./I
48,55
x
x
x
x
x
W
1000g
2
1
Lömker Korinna
TV Wattenscheid 01
GER
1999
46,03
3./I
x
45,58
x
44,84
x
46,03
W
1000g

Männer U23

03.05.2021 16:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Männer U23
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
6
Reisch Marcel
TV Wattenscheid 01
GER
2003
45,85
3./I
45,10
x
x
x
45,85
x
MU23
2000g
03.05.2021 17:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Männer U23
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
6
Reisch Marcel
TV Wattenscheid 01
GER
2003
46,91
2./I
x
x
x
x
x
46,91
MU23
2000g

Weibliche Jugend U18

03.05.2021 17:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Weibliche Jugend U18
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
4
Meier Jana
TV Wattenscheid 01
GER
2004
39,16
5./I
39,10
39,16
x
35,90
x
37,50
WJU18
1000g
03.05.2021 16:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Weibliche Jugend U18
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
4
Meier Jana
TV Wattenscheid 01
GER
2004
38,41
6./I
x
38,41
37,80
x
36,22
x
WJU18
1000g

Männliche Jugend U16

03.05.2021 17:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Männliche Jugend U16
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
3
Fromme Lukas
TV Wattenscheid 01
GER
2006
44,06
4./I
x
39,95
39,80
x
40,04
44,06
MJU16
1000g
03.05.2021 16:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Männliche Jugend U16
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
3
Fromme Lukas
TV Wattenscheid 01
GER
2006
40,50
4./I
x
40,50
x
x
39,63
39,61
MJU16
1000g

Weibliche Jugend U16

03.05.2021 17:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Weibliche Jugend U16
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
2
Echterhoff Frieda
TV Wattenscheid 01
GER
2006
36,28
6./I
x
x
x
36,28
x
35,66
WJU16
1000g
03.05.2021 16:00Urkunden gedruckt
Klassenergebnis Weibliche Jugend U16
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
2
Echterhoff Frieda
TV Wattenscheid 01
GER
2006
38,60
5./I
35,11
38,09
37,18
38,60
x
x
WJU16
1000g