Weitsprung WU16 Vor/Endkampf
Ergebnisliste
23.08.2020 15:00 Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
12
Wilwerscheid Sina
LG Sieg
RL
2005
4,30
(-0,5)
1./I
4,30
(-0,5)
4,08
(-1,2)
3,63
(-0,2)
4,24
(0,0)
4,13
(-0,4)
4,29
(-0,4)
W15
2
235
Klöckner Lilly
LG Sieg
RL
2006
4,19
(-0,6)
2./I
x
(0,0)
4,19
(-0,6)
x
(0,0)
-
-
-
W14
3
200
Scheel Kim Maya
LG Sieg
RL
2006
4,17
(0,0)
3./I
4,11
(-0,7)
4,17
(0,0)
4,11
(-0,2)
-
-
-
W14
4
14
Berger Lediana
LG Sieg
RL
2006
4,12
(+0,1)
4./I
x
(0,0)
4,10
(-0,2)
3,88
(-0,8)
x
(0,0)
4,09
(-0,1)
4,12
(+0,1)
W14
5
28
Grünebach Robin Lis
LG Sieg
RL
2006
3,49
(-0,9)
5./I
3,31
(0,0)
3,47
(-0,6)
3,29
(-1,5)
3,49
(-0,9)
3,36
(-0,7)
x
(0,0)
W14
6
13
Holschbach Johanna
LG Sieg
RL
2006
3,36
(-0,5)
6./I
3,12
(-0,2)
3,36
(-0,5)
2,84
(-0,9)
3,05
(-0,6)
3,00
(0,0)
3,14
(+0,3)
W14
Jugend W15
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
12
Wilwerscheid Sina
LG Sieg
RL
2005
4,30
(-0,5)
1./I
4,30
(-0,5)
4,08
(-1,2)
3,63
(-0,2)
4,24
(0,0)
4,13
(-0,4)
4,29
(-0,4)
W15
Jugend W14
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
235
Klöckner Lilly
LG Sieg
RL
2006
4,19
(-0,6)
2./I
x
(0,0)
4,19
(-0,6)
x
(0,0)
-
-
-
W14
2
200
Scheel Kim Maya
LG Sieg
RL
2006
4,17
(0,0)
3./I
4,11
(-0,7)
4,17
(0,0)
4,11
(-0,2)
-
-
-
W14
3
14
Berger Lediana
LG Sieg
RL
2006
4,12
(+0,1)
4./I
x
(0,0)
4,10
(-0,2)
3,88
(-0,8)
x
(0,0)
4,09
(-0,1)
4,12
(+0,1)
W14
4
28
Grünebach Robin Lis
LG Sieg
RL
2006
3,49
(-0,9)
5./I
3,31
(0,0)
3,47
(-0,6)
3,29
(-1,5)
3,49
(-0,9)
3,36
(-0,7)
x
(0,0)
W14
5
13
Holschbach Johanna
LG Sieg
RL
2006
3,36
(-0,5)
6./I
3,12
(-0,2)
3,36
(-0,5)
2,84
(-0,9)
3,05
(-0,6)
3,00
(0,0)
3,14
(+0,3)
W14