07. Feb 2020 Stabhochsprungwettkampf LG Olympia Dortmund - Dortmund