Diskuswurf W15, W14, M13, M12, W13, W12 Finale
Ergebnisliste
20.11.2021 11:30Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
6
Jerchel Carla Sofie
TV Angermund
GER
2008
24,12
1./I
19,63
21,97
24,12
21,58
x
20,53
W13
750g
2
9
Janitz Phil
TV Angermund
GER
2009
21,24
2./I
20,75
21,07
19,28
x
21,24
20,30
M12
750g
3
5
Jeck Josephine
TV Angermund
GER
2008
15,97
3./I
15,97
12,66
12,75
13,63
x
14,58
W13
750g
4
7
Trogisch Charlotta
TV Angermund
GER
2008
15,04
4./I
13,83
12,30
11,37
12,90
x
15,04
W13
750g
5
8
Zekl Pia
TV Angermund
GER
2008
13,83
5./I
x
12,17
x
12,15
13,70
13,83
W13
750g
6
4
Schraishuhn Charlotte Susanne
TV Angermund
GER
2007
11,73
6./I
x
11,22
x
x
11,73
10,85
W14
1000g
7
3
Wiese Paula
TV Angermund
GER
2010
11,28
7./I
x
x
11,00
x
11,28
10,56
W12
750g
24
Scheidt Noah
TV Angermund
GER
2010
ogV
./I
x
x
x
x
x
x
M12
750g
Jugend W14
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
4
Schraishuhn Charlotte Susanne
TV Angermund
GER
2007
11,73
6./I
x
11,22
x
x
11,73
10,85
W14
1000g
Jugend M12
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
9
Janitz Phil
TV Angermund
GER
2009
21,24
2./I
20,75
21,07
19,28
x
21,24
20,30
M12
750g
24
Scheidt Noah
TV Angermund
GER
2010
ogV
./I
x
x
x
x
x
x
M12
750g
Jugend W13
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
6
Jerchel Carla Sofie
TV Angermund
GER
2008
24,12
1./I
19,63
21,97
24,12
21,58
x
20,53
W13
750g
2
5
Jeck Josephine
TV Angermund
GER
2008
15,97
3./I
15,97
12,66
12,75
13,63
x
14,58
W13
750g
3
7
Trogisch Charlotta
TV Angermund
GER
2008
15,04
4./I
13,83
12,30
11,37
12,90
x
15,04
W13
750g
4
8
Zekl Pia
TV Angermund
GER
2008
13,83
5./I
x
12,17
x
12,15
13,70
13,83
W13
750g
Jugend W12
Rang
Bib
Name
Verein
Nat.
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Klasse
Info
1
3
Wiese Paula
TV Angermund
GER
2010
11,28
7./I
x
x
11,00
x
11,28
10,56
W12
750g