Schlagballwurf WU12 Dreikampf
Ergebnisliste
23.08.2020 12:00 Urkunden gedruckt
Gesamtergebnis
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
Klasse
Info
1
495
Göldner Emma
LG Sieg
RL
2010
25,00
1./I
16,00
25,00
24,50
W10
80g
2
265
Walkenbach Nele
LG Sieg
RL
2009
22,50
2./I
22,00
19,00
22,50
W11
80g
3
500
Wirthen Milena
LG Sieg
RL
2009
21,50
3./I
21,50
19,50
18,50
W11
80g
4
370
Schneider Mathilda
LG Sieg
RL
2009
21,00
4./I
18,00
21,00
21,00
W11
80g
5
498
Mertens Greta
LG Sieg
RL
2009
19,50
5./I
19,00
17,00
19,50
W11
80g
6
496
Schnock Lara
LG Sieg
RL
2010
13,00
6./I
13,00
11,50
12,50
W10
80g
7
612
Schuhenn Leni
LG Sieg
RL
2010
13,00
7./I
13,00
12,50
11,00
W10
80g
8
497
Page Zoe
LG Sieg
RL
2010
13,00
8./I
13,00
x
11,00
W10
80g
485
Neuhoff Inga
LG Sieg
RL
2009
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
W11
80g
Kinder W11
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
Klasse
Info
1
265
Walkenbach Nele
LG Sieg
RL
2009
22,50
2./I
22,00
19,00
22,50
W11
80g
2
500
Wirthen Milena
LG Sieg
RL
2009
21,50
3./I
21,50
19,50
18,50
W11
80g
3
370
Schneider Mathilda
LG Sieg
RL
2009
21,00
4./I
18,00
21,00
21,00
W11
80g
4
498
Mertens Greta
LG Sieg
RL
2009
19,50
5./I
19,00
17,00
19,50
W11
80g
485
Neuhoff Inga
LG Sieg
RL
2009
abg.
./I
 
 
 
 
 
 
W11
80g
Kinder W10
Rang
Bib
Name
Verein
LV
JG
Ergebnis
V1
V2
V3
Klasse
Info
1
495
Göldner Emma
LG Sieg
RL
2010
25,00
1./I
16,00
25,00
24,50
W10
80g
2
496
Schnock Lara
LG Sieg
RL
2010
13,00
6./I
13,00
11,50
12,50
W10
80g
3
612
Schuhenn Leni
LG Sieg
RL
2010
13,00
7./I
13,00
12,50
11,00
W10
80g
4
497
Page Zoe
LG Sieg
RL
2010
13,00
8./I
13,00
x
11,00
W10
80g